Wat is de NVBK

De Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen (NVBK) is een beroepsvereniging voor kostendeskundigen in de bouw, grond-, weg- en waterbouw, installaties en huisvestingseconomie. De NVBK is opgericht in 1974. Zowel personen als bedrijven die het vak van bouwkostendeskundige en/of huisvestingseconomie in de dagelijkse bouwpraktijk tot ontwikkeling brengen, kunnen lid worden van de NVBK. De vereniging telt bijna 300 individuele leden en ruim 50 bureauleden.

De NVBK heeft het creëren van netwerken en het bieden van een platform voor kennisuitwisseling en kennisvermeerdering hoog in het vaandel. Zo ook de ambitie om meer invloed uit te oefenen aan belangrijke tafels. Bij alle activiteiten neemt de NVBK het samenspel tussen opdrachtgever, kostendeskundige en NVBK als uitgangspunt, om zodoende het hele speelveld te bekijken vanuit gemeenschappelijke belangen. 
NVBK: het verschil.

De NVBK heeft de volgende doelstellingen:

  • Het bevorderen van kennis, inzicht en vaardigheden van bouwkostendeskundigen en huisvestingseconomen;
  • Het behartigen van de belangen van bouwkostendeskundigen en het promoten van de mogelijkheden van de bouwkostenkunde;
  • Het bevorderen van de toepassing van de bouwkostenkunde in de ontwikkeling en in het beheer van gebouwen, evenals de huisvestingseconomie;
  • Het in samenspraak met het middelbaar en hoger beroepsonderwijs ontwikkelen van opleidingsaanbod, toegespitst op het vakgebied van kostendeskundigheid.