Adverteren

 

De NVBK biedt de mogelijkheid te adverteren in het tijdschrift Kostenmanagement Bouw & Infra. Hieronder kunt u lezen aan welke specificaties de advertentie moet voldoen en welke mogelijkheden er zijn.

Bij een combinatie van adverteren in het tijdschrift en het plaatsen van een vacature op de website kost het plaatsen van de vacature slechts € 100,00
Voor leden is het plaatsen van een vacature dan geheel gratis!

> Bestelformulier 'Advertenties'

Data 2011 

inzenden voor:  

verschijningsdatum:   

nr. 1

  4 februari

 17 maart

nr. 2

27 mei

  7 juli

nr. 3

 2 september

 13 oktober

nr. 4

11 november

 22 december

 

Technische gegevens

                                                                            

Drukprocédé

offset

Papiersoort 

135 grams mat M.C

Raster

60

 

 

Reproductiemateriaal

 

Litho

transparant, onleesbaar positief      

Digitaal

Certified of HR-pdf

 

 

Formaten (bxh)

 

Bladspiegel 

210 x 297 mm,
indien aflopend dan 3 mm rondom extra

Zetspiegel

1/1 pagina: 184 x 260 mm
1/2 pagina: 184 x 125 mm (liggend)
1/2 pagina:   90 x 260 mm (staand)
1/4 pagina:  184 x  60 mm (liggend)
1/4 pagina:   90 x 125 mm  (staand)

 

 

Advertentietarieven 2011

 

full color

1x

2x

3x

4x

2/1 pagina

 € 2000,-

€ 1920,-

€ 1840,-

€ 1800,-

1/1 pagina

 € 1195,-

 € 1147,-

 € 1102,-

 € 1075,-

1/2 pagina

 € 795,-

 € 763,-

 € 731,-

 € 715,-

1/4 pagina

 € 485,-

 € 465,-

 € 446,-

 € 436,-

 

Plaatsingskosten                              

 

Spoedplaatsing, 
(na uiterste reserveringdatum)

 + €   125,-

 

 

Toeslagen

 

Omslag 2 en 3

 + 10%

Omslag 4 (achterkang)

 + 15%

Bijsluiter

+ € 1500,- (per pagina, max. formaat 210 x 297 mm, max. 4 pagina's) aan te leveren door adverteerder, excl. drukkosten

 

Advertorials
Plaatsing van een advertorial kan tegen hetzelfde tarief als een advertentie, namelijk € 1195,- voor 1 pagina. Indien u zelf een advertorial aanlevert wordt de inhoud voor plaatsing gecontroleerd door de redactie en ontvangt u een opmaakproef ter correctie. Voor deze werkzaamheden wordt € 200,- extra in rekening gebracht, inclusief één correctieronde.
U kunt de vervaardiging van uw advertorial uitbesteden aan Kostenmanagement in de bouw. Inclusief reiskosten, voorbereiding, interview, foto’s, opmaak, opmaakproef en één correctieronde bedragen de kosten hiervoor € 1200,-. Dit is exclusief plaatsingskosten.
Indien u een advertorial plaatst kunt u in dezelfde uitgave een extra advertentie plaatsen tegen een gereduceerd tarief van 50%. Bij advertorials worden GEEN logo’s geplaatst.
Optioneel: kosten vermelding van uw advertorial in de inhoudsopgave van het blad: € 250,-.

Bedrijfsreportages
Een bedrijfsreportage is een onafhankelijk, puur redactioneel vervaardigd stuk waarbij de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de redactie ligt. De bedrijfsreportage dient niet als reclamemiddel voor betreffend bedrijf maar uitsluitend als informatieverschaffing naar de lezer toe. U heeft geen invloed op de inhoud van de uiteindelijke reportage. Mede daarom is een bedrijfsreportage gratis.
Om uw belangen te versterken en te laten aansluiten bij de reportage kunt u gebruikmaken van twee soorten uitingen:
- Plaatsen bedrijfslogo bij uw reportage eenmalig € 300,- (door u als JPG  of EPS aan te leveren);
- Plaatsen van een advertentie naar keuze in dezelfde uitgave tegen een gereduceerd
  tarief van 50%.
 

Advertentieacquisitie
IB Businessmedia, actueel@ibbusinessmedia.nl,  Tel. 06 10 897 765 / 0252 505

Voorwaarden

  • Wijzigingen in afmetingen, papiersoort e.d. voorbehouden.
  • Spoedplaatsingen worden alleen geaccpeteerd onder voorbehoud van beschikbare ruimte in het aankomende nummer.
  • Kosten veroorzaakt door niet gereed en/of incompleet reproductiemateriaal worden apart in rekening gebracht à € 150,- per uur. 
  • Bij annulering na de uiterste inzenddatum is 50% van het advertentietarief vermeerderd met een bedrag van € 100,- verschuldigd.
  • De NVBK verleent geen bureaukorting voor advertenties in Kostenmanagement Bouw en Infra.
  • Genoemde bedragen zijn exclusief BTW. U wordt gefactureerd door het secretariaat van de NVBK, aansluitend op het verschijnen van het nummer met de geplaatste advertentie. U ontvangt bij uw factuur een bewijsexemplaar.

 

> Bestelformulier 'Advertenties'

Terug naar boven