NEN-Normen

Binnen ons vakgebied maken we veel gebruik van onderstaande NEN-normen: 

  • NEN2580: Oppervlakten en inhouden van gebouwen
  • NEN2631: Investeringskosten van gebouwen
  • NEN2632: Exploitatiekosten van gebouwen
  • NEN2634: Termen, definities en regels voor het overdragen van gegevens over kosten- en kwaliteitsaspecten voor bouwprojecten

De NEN2580 geeft definities voor de verschillende oppervlakten en inhouden van gebouwen. Hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld het bruto vloeroppervlak (BVO), het bebouwd oppervlak (BBO), het verhuurbare vloeroppervlak (VVO) en het gebruiksoppervlak (GO). De NEN2580 vormt een onmisbare norm omdat min of meer iedere begroting start met een oppervlakte-analyse van het gebouw.

De NEN2631 geeft een rubricering van de investeringskosten; de investeringskosten omvatten alle kosten die de definitie, het ontwerpen en de bouw van een gebouw met zich meebrengen. Ook hier betreft het een belangrijke norm omdat het houvast biedt bij het opstellen van investeringsramingen.

De investeringskosten omvatten de grondkosten, bouwkosten, inrichtingskosten en bijkomende kosten.

De NEN2632 geeft een rubricering van de gebouwgebonden exploitatiekosten die samenhangen met het in eigendom dan in gebruik hebben van gebouwen.

De exploitatiekosten omvatten de vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten (technische onderhoud en schoonmaakonderhoud), administratieve beheerskosten en de specifieke bedrijfskosten.

De NEN2634 beschrijft een systematiek voor het presenteren van begrotingen al naar gelang de fase waar een project zich in bevindt. Naar mate het project zich vordert neemt de mate van detail toe en worden kostenbepalende elementen steeds verder uitgesplitst.