Directiebegroting

De laatste fase in het ontwerpproces is het maken van de aanbestedingsstukken, zoals het bestek en de daarbij behorende tekeningen. Op basis van deze stukken zal de aanbesteding plaatsvinden.

Indien in deze fase een begroting gemaakt wordt, dan wordt dit een directiebegroting of aannemers-begroting genoemd. Een directiebegroting is een begroting op basis van materialen en activiteiten en heeft een heel laag abstractieniveau.
Doordat als het goed is alles is uitgekristalliseerd is de foutmarge klein.

De directiebegroting wordt, anders dan alle vermelde begrotingen, niet gebruikt om het ontwerp te toetsen aan het budget. De begroting is bedoeld om een referentiekader te hebben voor de aanbesteding.
Op basis van deze begroting kan de begroting van de aannemer worden gecontroleerd.

Een ander verschil met de andere begrotingen is de methodiek. Daar waar de andere begrotingen op basis van de NL-sfb elementenmethode worden opgezet wordt een directiebegroting over het algemeen volgens de STABU systematiek opgezet.