DO-begroting

De volgende fase in het ontwerpproces is het definitief ontwerp (DO). Zoals de naam doet vermoeden is dit het ontwerp wat uiteindelijk gebouwd gaat worden, tenzij de financiële toets aangeeft dat het niet binnen het budget past.

Indien in deze fase een begroting gemaakt wordt dan wordt dit een DO-begroting genoemd.

Een DO-begroting is ook een begroting op basis van elementen, maar heeft een lager abstractieniveau dan een VO-begroting. Doordat bij een DO-ontwerp alle gegevens verder zijn uitgekristalliseerd is de foutmarge een stuk lager. Aan de hand van de DO-begroting wordt het ontwerp wederom getoetst aan het budget.
Indien het ontwerp niet past kunnen nog kleine aanpassingen gemaakt worden.
Past het ontwerp binnen het budget dan kan worden aangevangen met het maken van de aanbestedingsstukken.

Naast de DO-begroting bestaat er ook nog een zgn. DO+-begroting. Deze DO+-begroting kan gemaakt worden op basis van het DO-ontwerp of op basis van de aanbestedingsstukken. Bij een DO+-begroting worden de elementen nog een stap verder uitgekristalliseerd en worden offertes aangevraagd van alle grote kostendragers. Meestal wordt een DO+-begroting op STABU niveau uitgewerkt.