VO-begroting

De volgende fase in het ontwerpproces is het voorlopig ontwerp (VO). Doorgaans heeft de opdrachtgever inmiddels een keuze gemaakt en is de architect het SO-ontwerp gaan digitaliseren en verder uit gaan detailleren. Ook worden in deze fase de eerste keuzes gemaakt met betrekking tot materialisatie.

Indien in deze fase een begroting gemaakt wordt dan wordt dit een VO-begroting genoemd.

Een VO-begroting is een begroting op basis van elementen en heeft dus een lager abstractieniveau dan een SO-begroting. Doordat bij een VO-ontwerp de plattegronden e.d. verder zijn uitgewerkt en de materialisatie voor een groot deel is uitgekristalliseerd, is de foutmarge een stuk lager.

Bij het maken van een VO-begroting wordt getoetst of het ontwerp past binnen het budget van de opdrachtgever. Naar aanleiding van deze toets kunnen, indien nodig, meerdere acties worden ondernomen.
Zo kan bijvoorbeeld het ontwerp worden aangepast, zodat deze binnen het budget past of het budget beter uitnut, of kan het budget worden bijgesteld. Zodra er op basis van het budget en de begroting geen drastische aanpassingen aan het ontwerp of de materialisatie gemaakt hoeven te worden start de architect met het DO-ontwerp.