SO-begroting

Zodra een architect wordt ingeschakeld om een ontwerp te maken zal hij eerst een aantal schetsen maken. Deze schetsen worden doorgaans niet digitaal gemaakt en dienen om de opdrachtgever een richting te laten kiezen. Ook als een architect zich inschrijft voor een prijsvraag worden schetsen gemaakt.

Indien in deze fase een begroting gemaakt wordt, dan wordt dit een SO-begroting genoemd.

Een SO-begroting is een begroting op basis van elementclusters (NL-SFB) en kent, dus net zoals het kostenplan, een hoog abstractieniveau. De hoeveelheden dienen te worden afgelezen van de schets. Hoewel deze schets doorgaans wel op schaal is, is de foutmarge hoog. In enkele gevallen kan het zelfs zo zijn dat er een tussenvorm ontstaat tussen het kostenplan en het schetsontwerp, dit is het geval als de architect wel schetsen van de denkbare vormen heeft gemaakt, maar nog geen maatvoering heeft toegepast.