Kostenplan

Het kostenplan is een begroting die zich wat abstractieniveau betreft sterk onderscheid van de overige begrotingen. Daar waar de andere begrotingen worden gebaseerd op tekeningen, wordt het kostenplan gebaseerd op een Programma van Eisen (PvE).
Hierbij kan het gaan om een zeer gedetailleerd PvE, waarin reeds technische specificaties zijn opgenomen.
Echter, doorgaans betreft het een PvE waarin slechts eisen aan de omvang van het gebouw gesteld zijn.