Investeringskostenbegroting

Bij het maken van een investeringskostenbegroting (IK-begroting) worden alle aan het project gerelateerde kosten meegenomen. De IK-begroting is een overkoepelende begroting die de overige bouwkosten-begrotingen als onderdeel kan bevatten. In deze begrotingen wordt namelijk alleen gekeken naar de bouwkosten (= bouwkundige kosten + kosten installaties). In de IK-begroting worden naast de bouwkosten ook nog de volgende kosten gedefinieerd:

  • Honoraria;
  • Leges e.d.;
  • Verhuis-, schoonmaak- en aanloopkosten;
  • Inrichtingskosten;
  • Grondkosten;
  • Prijsstijgingen;
  • Onvoorzien etc.