Ontwerpfase

In het ontwerpproces zijn een zevental verschillende begrotingen te onderscheiden. Deze begrotingen lopen in detailniveau op van heel grof (bouwdelen, SO-begroting) tot zeer gedetailleerd (activiteiten, directiebegroting).

De volgende begrotingen zijn te onderscheiden. 

  • Investeringskostenbegroting;
  • Kostenplan;
  • SO – begroting (eventueel in combinatie met kansberekening);
  • VO – begroting;
  • DO – begroting;
  • DO+ – begroting;
  • Directiebegroting.