Download en links

Onderstaand vindt u enkele links die relevant zijn voor het vakgebied van de kostendeskundige. De NVBK heeft met zorg een selectie gemaakt, maar kan uiteraard geen verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van de informatie op deze websites. Als een link niet werkt, verzoeken de NVBK u contact op te nemen met het secretariaat.

Samenwerking:

 

www.stichtingrkn.nl Register Kostenmanager Nederland
www.dace.nl DACE
www.bnb.nl BNB
www.ceecorg.eu CEEC
www.aeebc.org AEEBC
Bouw.uwpagina.nl Bouw uw pagina

Categorieën:

 

> Kosten en Kengetallen > Overheid
> Bouw- / constructiekosten > Instellingen
> Bouwkundig nieuws > Universiteiten
> Architectuur  

 

Kosten en Kengetallen

 

bouwkosten-online.nl Archidat Bouwkosteninformatie: geordend op basis van NlsFB
Gratis alle Bouwkostengegevens online
bouwkosten.nl Kosteninformatie
Reed Business Information
novem.nl NOVEM
Nederlandse Organisatie Voor Energie en Milieu
staalprijzen.nl Up-to-date bruto prijzen van de staalbranche
geleverd door Breedveld Staal
bdb-index.nl Actuele bouwkostenontwikkelingen
  Terug naar boven

Bouw- / constructiekosten

 

aacei.org AACE
Association for the Advancement of Cost Engineering
aeebc.org AEEBC
Association d' Experts Européen du Bâtiment et de la Construction
Association of European Building Surveyers and Building Experts
ceecorg.eu                         CEEC
Comité Européen des Economistes de la Construction
The European Committee of Construction Economists)
ICostE.org ICEC
The International Cost Engineering Council
dace.nl DACE
Dutch Association of Cost Engineers
Terug naar boven  

Instellingen

 

arbouw.nl Arbouw
Door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid.
Binnen Arbouw participeren Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB), Federatie van Ondernemersorganisaties in Afbouw (FOA), FNV Bouw en Hout- en Bouwbond CNV.
bestekdeskundigen.nl BNB
Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen
bouwafsprakenstelsel.nl BAS
Vereniging Bouwafsprakenstelsel
bouwkwaliteit.nl SBK
Stichting Bouwkwaliteit
bouw.tno.nl TNO
Bouw
cob.nl COB
Centrum ondergronds bouwen
crow.nl CROW
Kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte
cur.nl CUR
Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving
delftcluster.nl Delftcluster
Working on the sustainable development of densely populated delta areas
dubo-centrum.nl DuBo
Nationaal Duurzaam Bouwen Centrum
eib.nl EIB
Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid
ecn.nl/dego ECN
Energieonderzoek Centrum Nederland
Duurzame Energie in de Gebouwde Omgeving
nen.nl NNI
Nederlands Normalisatie Instituut
saob.nl SAOB
Samenwerkende Adviseurs en Onderzoekers voor de Bouw
sbr.nl SBR
Hét kenniscentum voor de bouw
sev.nl SEV
Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting
sfb.nl SFB
Sociaal Fond Bouwnijverheid
skg.nl SKG
Stichting Kwaliteit Gevelbouw
ibr.nl IBR
Instituut voor Bouwrecht
nirov.nl Nirov
Vereniging voor ruimtelijke ontwikkeling en omgevingskwaliteit
   
stabu.nl STABU
STAndaard bestek voor de Burgerlijke en Utiliteitsbouw
viba-expo.nl VIBA EXPO
Landelijk platform voor humaan en ecologisch bouwen, wonen en werken
Terug naar boven  

Overheid

 

arbo.nl ARBO Platform Nederland
cbs.nl Centraak Bureau voor de Statistiek
eg-beraadbouw.nl Europese Gemeenschap Beraad voor de Bouw
rijksgebouwendienst.nl Rijksgebouwendienst (VROM)
senter.nl SenterNovem - Agentschap van het Ministerie van Economische Zaken,
verantwoordelijk voor het uitvoeren van subsidie-, krediet- en fiscale regelingen en programma's op het gebied van technologie, energie, milieu, export en internationale samenwerking
vrom.nl Ministerie VROM
Terug naar boven  

Bouwkundig Nieuws

 

cobouw.nl Cobouw - Persberichten, aanbestedingen, vacatures
vastgoedmarkt.nl          Vastgoedmarkt
bouwwereld.nl Bouwtechniek voor professionals
Terug naar boven  

Architectuur

 

architectenwerk.nl ArchitectenWerk
bna.nl Web van Nederlandse Architecten
dearchitect.nl De Architect - Tijdschrift
greatbuildings.com       The Great Buildings Collection
Gateway to architecture around the world and across history
architectuur.nl Architectuur in Nederland
Terug naar boven  

Universiteiten

 

bk.tudelft.nl TU Delft - Faculteit Bouwkunde
bwk.tue.nl TU Eindhoven - Faculteit Bouwkunde
Terug naar boven  

Platforms

 

bouwtrefpunt.nl Bouwtrefpunt
casadata.nl TU Eindhoven - Faculteit Bouwkunde
Terug naar boven