Kennis en kunde

Een belangrijk item in ons vakgebied is kennis en kunde. Waar moeten wij ons aan houden, welke typen begrotingen zijn er, hoe zetten we de begrotingen op en hoe moeten we omgaan met kosteninformatie die ons, maar vooral onze sparringpartners via het internet, wordt aangeboden.

Voor vragen kunt u zich wenden tot Niels Vlieg van AT Osborne, nvl@atosborne.nl.

Soorten begrotingen

Ontwerpfase

Investeringskostenbegroting

Kostenplan

SO-begroting

VO-begroting

DO-begroting

Directiebegroting

NEN-normen

Coderingen