Bijeenkomsten

Jaarlijks worden er 3 tot 4 bijeenkomsten c.q. activiteiten georganiseerd. Denk aan een projectbezichtiging, een excursie of een lezing al dan niet gecombineerd met een borrel. De rode draad wordt uiteraard iedere keer gevormd door (bouw)kosten. 

Data bijeenkomsten 2013

Nader overeen te komen!

Iedere bijeenkomst biedt uiteraard de gelegenheid om je netwerk uit te breiden en je concollega’s beter te leren kennen. Schrijf je dus in en zet de data alvast in je agenda.