Historie van de Young NVBK

De NVBK vergrijst. Het huidige ledenbestand wordt ouder en de aanwas van jongeren is gering. De oorzaak hiervan is tweeledig. De eerste oorzaak is het feit dat jongeren slechts in beperkte mate kiezen voor een kostencarrière en de tweede oorzaak is dat de jongeren die wel voor een kostencarrière kiezen geen lid zijn of worden van de NVBK.